Huisartsenpraktijk Frederiksoord is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Spoednummer:
0521 381111
Spoednummer: 0521 381111
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Waarom mag uw eigen arts geen geneeskundige verklaring afgeven?

U heeft van uw arts gehoord dat hij/zij geen ‘geneeskundige verklaring’ (ook wel doktersverklaring
genoemd) mag afgeven. Dat klopt. Uw arts heeft daarbij gehandeld volgens de regels die de KNMG,
de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld. 

 

Waarom mag uw arts geen ‘geneeskundige verklaring’ afgeven?
Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over u als patiënt en uw (medische) geschiktheid of ongeschiktheid om bepaalde dingen wel of niet te kunnen. Voorbeelden daarvan zijn: in staat zijn om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, te reizen of recht te hebben op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte.

 

Alleen door een onafhankelijke arts
Zulke geneeskundige verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts, dus niet de ‘eigen’ dokter. Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als u daar
toestemming voor geeft, kan die arts ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(en).

 

Wat is de reden hiervoor?
Uw behandelend arts moet zich kunnen concentreren op uw behandeling. Een goede vertrouwensrelatie met u is daarvoor belangrijk. Die vertrouwensrelatie kan gevaar lopen wanneer uw behandelend arts een oordeel geeft dat voor u ongunstig is. Voorkomen moet worden dat u en uw arts hierdoor in conflict raken. Daarom moet er een duidelijke grens zijn
tussen de behandeling en het beoordelen of u
voor bepaalde voorzieningen in aanmerking komt. Op deze manier staat niets u in de weg om uw
arts alle informatie te geven die noodzakelijk is
voor uw behandeling.

Het is ook belangrijk voor u dat de keuring wordt gedaan door een arts die op de hoogte is van de specifieke eisen voor het toewijzen van de voorziening die u aanvraagt. Uw eigen arts heeft niet alle kennis daarover. Hierdoor is het voor uw eigen arts ook niet mogelijk om een goed oordeel te geven.

 

Wat kunt u doen om een geneeskundige
verklaring te krijgen?

  1. U kunt navragen bij de instantie die de genees-kundige verklaring vraagt of het voldoende is als u zelf een verklaring aanlevert over uw gezondheidstoestand, Eventueel in de vorm van een door uzelf in te vullen vragenlijst;
  2. U kunt uw behandelend arts vragen om een afschrift van dat deel van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld. Bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van diens gezichtsvermogen etc. Die kunt u dan sturen aan de instantie die om een geneeskundige verklaring vraagt;
  3. U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een ter zake deskundige arts waarbij u niet onder behandeling bent. Deze arts kan ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand opvragen bij uw behandelend arts en deze informatie gebruiken bij zijn beoordeling. Dat mag alleen als u hiervoor toestemming geeft.
  4. Aan de instantie die van u een geneeskundige verklaring verlangt, kunt u vragen of zij een onafhankelijke arts voor u regelen.